הרטבת לילה , חרדת אסלה, עצירות, התלכלכות – בשורות טובות / ד”ר קושניר

הרטבת לילה , חרדת אסלה, עצירות, התלכלכות – בשורות טובות / ד”ר קושניר   חרדת אסלה, עצירות התלכלכות ( אנקופרסיס) – טיפולים חדשניים   אנקופרסיס הינו שם כולל לקבוצת תופעות אשר המשותף להן היא המנעות קיצונית משימוש באסלה לביצוע יציאות. הבעיה באה לידי ביטוי באופנים  מגוונים. התעקשות ליציאות בטיטול בלבד,  יציאות בבגדים תוך כדי הסתתרות…